Menu

Aankoopkeuring

Wat is een aankoopkeuring?

Het laten uitvoeren van een aankoopkeuring van een te kopen huis, beschermt u als koper tegen schade door zogenoemde verborgen gebreken en/of defecten aan het huis of de installaties daarvan. Deze keuring resulteert in een schriftelijke rapportage, die buiten de verkopende partij om tot stand komt. Een aankoopkeuring geeft u, met de bijbehorende mondelinge toelichting tijdens de keuring, een gedegen beeld van de bouwkundige en technische staat van de te kopen woning.

Wat wordt er gekeurd?

Bouwtechnisch: Fundering, Draagconstructie, Kelder, Dakconstructie, Schoorstenen, Trappen, Tegelwerk, Kozijnen, Metselwerk, Schilderwerk, Hang- en sluitwerk, Kitwerk, Aanwezigheid visueel waarneembare asbestverdachte materialen.

Installatietechnisch: Verwarming, Gasinstallatie, Visuele staat elektrische installatie, Visuele staat riolering, Sanitair, Waterleidingen, Keuken.

Aanvragen