Menu

Opleverkeuring

Nadat de aannemer aangeeft dat de woning of de verbouwing van uw woning kan worden opgeleverd kunt u door Bokee Woninginspecties een opleverkeuring laten uitvoeren. Bokee Woninginspecties zal nauwkeuring registeren welke punten (nog) niet in orde zijn. Deze opleverkering kan in aanwezigheid van de aannemer plaatsvinden waarbij de bevinden worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Zodra alle nog uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen in het proces-verbaal van oplevering dienen beide partijen dit document te ondertekenen. Nadien is de woning opgeleverd en zal de aannemer de resterende punten uitvoeren.

Aanvragen