Menu

Veelgestelde vragen

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring wordt ook wel een aankoopkeuring, verkoopkeuring of een woninginspectie genoemd. Tijdens een aankoopkeuring wordt de technische staat van een woning of gebouw op verschillende onderdelen visueel geïnspecteerd. Een aankoopkeuring kan zowel voor als na het tekenen van het koopcontract plaatsvinden. Bij het uitvoeren van een aankoopkeuring voor het tekenen van het koopcontract kunnen opgemerkte gebreken nog worden meegenomen in de onderhandeling. Indien een aankoopkeuring na het tekenen van een koopcontract wordt uitgevoerd, dan kan er in het koopcontract een ontbindende voorwaarde worden opgenomen waarbij u de koop kunt ontbinden als de gebreken een (te) grote investering vergen.

Wat is een verkoopkeuring?

Een verkoopkeuring wordt ook wel een bouwkundige keuring of woninginspectie genoemd. Een verkoopkeuring wordt uitgevoerd in opdracht van de verkopers van een woning of gebouw. Verkopers laten een verkoopkeuring uitvoeren om potentiële kopers op de juiste wijze te kunnen informeren over de staat van de woning of het object. Op deze wijze kan verkopers na de verkoop niet het verwijt worden gemaakt dat ze niet aan hun mededelingsplicht hebben voldaan. Juridisch gezien dient de verkoper namelijk de koper gevraagd, maar ook ongevraagd, in te lichten over de feitelijke staat van de woning.

Wat is het doel van een bouwtechnische keuring? 

Het doel van aan- of verkoopkeuring is het krijgen van inzicht in de conditie van de woning. Het rapport dat na de keuring wordt opgesteld beoogt een helder beeld te geven van de technische staat van de woning. In dit rapport worden eveneens de eventuele herstelkosten van de geconstateerde gebreken overzichtelijk weergegeven. Daarmee krijgt u een helder beeld van de investeringen die u moet doen voordat de woning in een goede staat verkeert.

Welke onderdelen van de woning worden geïnspecteerd?

Tijdens de inspectie worden de volgende onderdelen geïnspecteerd: fundering, kelder en kruipruimte, vloerconstructie, trappen, dakconstructie, buitengevel, schilderwerk, sanitair en keuken, binnenmuren, -deuren en –kozijnen, buitenkozijnen, beglazing, hang en sluitwerk, gas-, drinkwater-, en vuilwaterinstallaties – elektrische installaties, Verwarmingsinstallaties, goten en hemelwaterafvoeren, ventilatievoorziening en bijgebouwen.

Bij welke instantie is Bokee Woninginspecties aangesloten?

Bokee Woninginspecties is ingeschreven in het Sertumregister voor gecertificeerde vastgoedonderhoud deskundigen. Dat betekent dat de deskundige werkt volgens de inspectiemethodiek zoals deze is vastgesteld in de NEN2767 en NEN-NTA8060. 

Zijn de kosten voor de keuringen aftrekbaar voor de belasting? 

Ja, onder voorwaarden zijn de keuringen aftrekbaar. De kosten voor het inschakelen van Bokee Woninginspecties zijn aftrekbaar indien deze kosten in verband staan met het afsluiten van een hypotheek voor de aankoop, verbetering of onderhoud van een woning. Om in uw situatie zekerheid te krijgen of de kosten aftrekbaar zijn, laat u dan goed informeren. Uw hypotheekverstrekker of belastingadviseur kan u hierbij helpen.

Wie betaalt de bouwtechnische keuring? 

De bouwtechnische keuring wordt in de meeste gevallen betaald door de koper van de woning. De koper van de woning heeft er immers het meeste baat bij dat er een woning wordt gekocht die bouwtechnisch in een goede staat verkeert. 

Hoe snel wordt een bouwtechnische keuring uitgevoerd?

Een bouwtechnische keuring wordt kort voor of kort na de aankoop van de woning uitgevoerd. Bokee Woninginspecties heeft in de meeste gevallen de mogelijkheid om de bouwtechnische keuring binnen 3 dagen uit te voeren.

Is een bouwtechnische keuring verplicht? 

Een bouwtechnische keuring is niet verplicht. Vanaf 1 februari 2018 staat in het koopcontract voor huizen standaard wel een bouwkundig voorbehoud. Dat betekent dat de koper de koop kan afblazen als bij een bouwtechnische keuring ernstige gebreken worden aangetroffen of herstelkosten boven een afgesproken maximum komen. Let wel, het is mogelijk dat een dergelijk voorbehoud is weggelaten. 

In welke regio werkt Bokee Woninginspecties?

Bokee Woninginspecties werkt vooral in de regio Veenendaal, Ede en Barneveld.

Bij afstanden meer dan 25 km wordt € 0,50 per kilometer vice versa berekend vanuit Veenendaal.