Menu

Verkoopkeuring

Wat is een verkoopkeuring?

Bij een verkoopkeuring wordt de staat van de woning of het te keuren object op dezelfde manier gekeurd als bij een aankoopkeuring. Het verschil is alleen dat de verkopende partij de woning laat keuren in plaats van de aankopende partij. Tijdens de keuring wordt de technische staat van de woning op een groot aantal onderdelen visueel geïnspecteerd. Deze keuring wordt vervolgens vastgelegd in een schriftelijke rapportage. Tijdens de verkoopkeuring zal Bokee Woninginspecties vooral nadruk leggen op (bouwkundige) zaken die van invloed kunnen zijn op de verkoop. 

Wat wordt er gekeurd?

Bouwtechnisch: Fundering, Draagconstructie, Kelder, Dakconstructie, Schoorstenen, Trappen, Tegelwerk, Kozijnen, Metselwerk, Schilderwerk, Hang- en sluitwerk, Kitwerk, Aanwezigheid visueel waarneembare asbestverdachte materialen.

Installatietechnisch: Verwarming, Gasinstallatie, Visuele staat elektrische installatie, Visuele staat riolering, Sanitair, Waterleidingen, Keuken.

Aanvragen